TillTop

LOKALREGLER

  

Lokalregler for Championship Course

1. Banemarkeringer:

 • Hvide pæle, plader: pæle som bærer elektrisk hegn: Grønne pæle med hvid top: Out of Bounds

 • Gule pæle, plader: Grønne pæle med Gul top: Vandhazard

 • Røde pæle, plader: Grønne pæle med Rød top: Parallel Vandhazard

 • Blå pæle, plader: Grønne pæle med Blå top: Areal under reparation

 • Blå pæle, grønne pæle med sort top: Areal under reparation med spilleforbud

2. Ved spil af 8. hul Husesø er 1. hul Ormehøj out of bounds. Ved spil af 6. hul Nørreskov er 5. hul Ormehøj out of bounds. Ved spil af 5. hul Ormehøj , er 4. hul Ormehøj, op til gære, out of bounds. Ved spil af alle andre huller er disse hvide pæle ikke-flytbare forhindringer.

3. Alle veje og stier på banen er kunstigt overfladebelagte. Lempelse efter Regel 24-2b.

4. Højspændingsmaster, alle gule, røde, blå og grønne pæle og plader samt træer mærket med blå plader på jord er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-2b.

5. Sten i bunkers er flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-1.

6. Hvis bolden rammer højspændingskabler eller master skal slaget annulleres og slås om uden straf.

7. Lempelse for gene på spillelinien fra sprinklerhoveder tæt på green kan opnås iht. Tillæg 1, Afsnit B, stk. 6 i Regelbogen (side 136 i 2008 udgaven).

Straf for overtrædelse af en af ovennævnte lokale regler:

 • Hulspil: tab af hul

 • Slagspil: 2 straffeslag

8. For alt spil på denne bane, medmindre andet fremgår af turneringsbetingelserne, må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge et instrument, der alene måler afstand. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler, der er beregnet til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. hældning, vindhastighed, temperatur m.v.) er dette i strid med Regel 14-3, og spilleren bliver diskvalificeret, uanset at han i virkeligheden ikke har anvendt nogle af disse yderligere funktioner.
Godkendt af DGU februar 2009.

 

Lokalregler for Egedalbanen

1) Banemarkeringer.

 • Out of bounds: Hvide Pæle & Grønne pæle med hvid top, samt elektriske hegn med og uden markering.

 • Alm. vandhazard: Gule pæle & Grønne pæle med gul top.

 • Parallel vandhazard: Røde pæle & Grønne pæle med rød top.

 • Areal under reparation: Blå pæle & Grønne pæle med blå top.

 • Areal under reparation med spilleforbud: Blå pæle med sort top & Grønne pæle med blå/sort top.

2) Alle arbejds- og markveje er ikke flytbare forhindringer – lempelse i henhold til regel 24.2

 

3) Træer mærket med blåt er ikke flytbare forhindringer – lempelse i henhold til regel 24.2
OBS. Enkelte nyplantede træer er pt. ikke markeret med blåt, disse træer er typisk omkredset af flis - pæle placeret i dette område er ligeledes G.U.R.

 

4) Rammer bolden højspændingsledninger eller master eller dele heraf, skal bolden slås om uden straf. Højspændingsmasterne er ikke flytbare forhindringer – lempelse i henhold til regel 24.2

 

5) Alle fast anbragte sprinklerhoveder (dæksler) er ikke flytbare forhindringer, og lempelse for gene fra dem kan opnås efter regel 24.2. Hvis, endvidere bolden ligger uden for greenen, men ikke i en hazard, og en sådan forhindring på eller inden for 2 køllelængder fra bolden forekommer i spillelinien mellem bolden og hullet, kan spilleren få lempelse uden straf således: Bolden løftes og droppes på det nærmeste sted i forhold til hvor bolden lå, som ikke (a) ikke nærmere hullet, (b) ikke har genen, og (c) ikke er i en hazard eller på green. Bolden må renses, når den er løftet efter denne lokale regel.

 

6) Alle markeringspæle, undtagen Out of Bounds pæle er ikke flytbare forhindringer - lempelse i henhold til regel 24.2

 

7) Sten i bunkers er flytbare forhindringer.

 

8) Jordfaste sten er en ikke flytbar forhindring – lempelse i henhold til regel 24.2
Midlertidig lokalregel: Prøvesving på nyanlagte teesteder er ikke tilladt

Straf for overtrædelser af lokalregel:

 • Hulspil: Tab af hul

 • Slagspil: 2 straffeslag

Ordensregler:

4-bolde har fortrinsret på banerne.
Anvisninger fra banekontrol skal altid følges. Banekontrollen er berettiget til at sammensætte hold og spilleform, så spillet på banerne afvikles bedst muligt.
Såfremt anvisninger ikke følges kan banekontrollen bortvise spillere fra banen, uden erstatning for evt. greenfee.
Banepersonel har altid fortrinsret på banerne, afvent tegn fra banepersonellet før du slår dit slag.
HUSK - banepersonellet arbejder for din skyld med vedligeholdelse og nyanlæg af banerne.

.

Handicaprestriktioner

Alle er velkommen til at spille på Smørum Golfcenter,

dine golfkundskaber fortæller hvilke baner du må spille på:

 

Pitch & Putt- og Par-3 banen

Alle må spille på vores 6 hullers Pitch & Putt bane, samt vores 9 hullers Par-3 bane, som er af meget høj standard og sjov at spille på allerede første gang - men også når man er blevet en dygtig golfer!

 

Intermediate (9 huller) (Egedalbanen)

For at kommer videre til Egedalbanen (9 huller) som er længere og sværere end Pitch & Putt, samt Par 3 - skal du kvalificer dig fra Par 3 banen, samt deltage en gang i et to timers foredrag om regler og etikette på golfbanen, samt få mindst en lektion hos en af vores professionelle golftrænere på Smørum Golfakademi.

 

9 huller Lang Bane

Du skal kvalificere dig ved at bestå Slag- og Regelprøven på Smørum Golfakdemi, samt deltaget på en Hyggematch på Egedalbanen (i nævnte rækkefølge).

 

Championship Course (18 huller)

Du skal på 9 huller lang bane få points nok i en match til at kvalificere dig til 18 hullers banen. Når du gør det er der reserveret plads til dig i Egedal Golfklub.


Spillere med handicap 48 eller lavere har adgang til alle vores tre lange sløjfer.

 

Spillere med handicap 53 eller lavere har adgang til ugens 9 huller på den lange bane.

I weekender og helligdage før kl. 12.00 kræves ydermere handicap 37 eller lavere for at spille på 18 hullers banen. I dette tidsrum henvises spillere med handicap 38 til 53 til ugens 9 huller.

Spillere med handicap højere end handicap 53 har ikke adgang til lang bane, men henvises istedet til Egedal-, Par-3 - og Pitch & Putt banen.

.

Handicapregulering

 

 

Dit handicap 

Regulering af handicap sker ud fra forskrifterne fra Dansk Golf Union (DGU). For medlemmer af Egedal Golfklub eller Smørum Golfklub, er der tale om et officielt handicap. For ikke-medlemmer er der tale om et internt Smørum-handicap som kun kan bruges på Smørum Golfcenter (SGC), selvom det er opnået på helt samme vilkår og betingelser som alle andre. For at dit handicap skal blive officielt, skal du være medlem af en klub under DGU - f.eks. Smørum Golfklub eller Egedal Golfklub.

Både Smørum Golfklub og Egedal Golfklub regulerer handicap ud fra forskrifterne fra DGU.

Nye Handicapregler pr. 2. juli 2012.

 

Husk - du er selv ansvarlig for dit handicap! Uanset hvad din klub, eller Smørum Golfcenter, har stående i computeren, er det dig selv, og kun dig selv, der er ansvarlig for at handicappet som du stiller op med på 1. tee er korrekt -uanset om det er privat runde, EDS runde eller i en match. Hele golfens ånd forudsætter at dit handicap er retvisende - derved kan spillere med forskellig spillestandard konkurrere mod hinanden.

 

Regulering af dit handicap sker på baggrund af de scorekort du indleverer. Du skal udfylde scorekortet korrekt, dvs. med spillernummer på både dig selv og din markørsamt jeres underskrifter!

BEMÆRK - Vi regulerer ikke handicap, hvis scorekort ikke er udfyldt korrekt. Vi regulerer handicap hver dag - dog ikke weekends.

Du skal også vide at handicap skal reguleres i rigtig datorækkefølge for at være korrekt! Og vi kan kun regulere, som vi får scorekortenene ind. Vi gør det så godt vi kan, men vi har brug for din hjælp - skriv tydeligt og husk alle informationer!

Ved Vinterspil reguleres ikke handicap!

  

.

Vejen til Lang Bane

 

Sådan får jeg langbanekort

Alle golfspillere - hvad end man er medlem af en golfklub eller ej - kan tage et langbanekort i Smørum Golfcenter. Og alle spillere med adgang til den lange bane, kan melde sig ind i Egedal Golfklub, og dermed opnå DGU-kortet og muligheden for at spille sig ned i handicap i private runder. Udover nedenstående vejledning kan du med fordel læse folderen, Hvor må jeg spille, som giver et overblik over uddannelsesforløbet på alle vores baner.

Alle uaset kvalifikationer må spille på vores 6 hullers Pitch & Puttbane, samt på Fitness World Par 3. Dog vil vi anbefale at du deltager i enten Begynderdag inden, eller tager en lektion hos en af vores trænere.

For at erhverve dig langbanekortet, skal du igennem følgende forløb:

 

Fra Fitness World Par-3 banen til Intermediate - Egedalbanen

 

1) Undervisning
Du skal have deltaget i en eller anden form for golfundervisning. Enten på Smørum Golfakademi*, deltaget på et af vore kurser eller enkelt lektion – eller tilsvarende fra en anden bane.

* Begynderdag er ikke gældende.

 

2) Scorekort/Hyggematch
Indlevere 2 scorekort med max 50 slag fra Fitness World Par-3 banen samt deltaget i Hyggematch på Fitness World Par-3 banen med max 50 slag 

Scorekortene skal indeholde dit SPILLERNUMMER og være korrekt udfyldt.
De 2 scorekort fra privarte runder afleveres i postkassen i mellemgangen ved indgangspartiet.
 

3) Regel og etikette
Du skal deltage én gang i vores Golffærdselsregler.

Det er ligegyldigt i hvilken rækkefølge du gennemfører de 3 ovennævnte ting. Når du har været igennem det, vil du have forudsætninger til at spille på Egedalbanen, og du vil føle dig hjemme på denne bane.

Du skal altså alt i alt opnå 3 krydser i GolfSuite. Når det tredje og sidste kryds er sat, får du adgang til Egedalbanen og automatisk handicap 72.

 

Fra Intermediate - Egedalbanen til Lang Bane

Når du har gennemført kvalifikationen til Egedalbanen, kan du begynde at koncentrere dig om at få adgang til den lange bane.

 

Du skal, i denne rækkefølge:

1) Spil 2 runder i max 54 slag på Egedalbanen

 

2) Bestå Regel- og Slagprøven hos en af vores proer. Regel- og Slagprøven tager i 1 time og 40 minutter: 1 time hvor du skal løse den skriftlige opgave og 40 minutter sammen med proen, som tjekker din opgave og dine praktiske færdigheder. Men vær ikke nervøs! - Proen hjælper dig også. - Medbring 2 scorekort fra Egedalbane i max 54 slag.

 

3) Deltage i Hyggematch på Egedalbane i max 54 slag

Når disse trin er bestået, har du det endelige langbanekort til Smørum Golfcenters lange bane. Med et langbanekort kan du f.eks. melde dig ind i Egedal Golfklub.


God fornøjelse