TillTop

CHAMPIONSHIP COURSE

Championship Course består af 3 sløjfer.

 

Smørum Golfcenters baneanlæg blev i sin tid tegnet af Torben Starup-Hansen. Han var den eneste af flere arkitekter, der i sit golfbaneprojekt formåede, at starte og slutte de 3 sløjfer der udgør den store bane i området omkring centerets omdrejningspunkt, Ormegården. Fra Starup-Hansens vindertegning ved vi at han ikke havde navngivet de 3 sløjfer, men blot tildelte dem hver sin farve: Blå, Grøn og...Orange. 
Da de første 9 huller på den store bane stod klar til spil i sommeren 1994, var det en mixture af de 3 endelige sløjfer, og banen blev blot betegnet 9 hullers stor bane. Da SGC rådede over en 9 hullers par 3 bane var betegnelsen stor en nødvendighed. Året efter, 1995, åbnede så yderligere 9 huller, således at Smørum Golfcenter kunne tilbyde spil på en 18 hullers bane, med internationale mål, men stadig uden nogen navnbetegnelse, andet end det i folkemunde: stor bane eller 18 hullers banen.
Det var først i 2001, da Torben Starup-Hansens endelige tegningsprojekt og Smørum Golfcenters målsætning blev en realitet, med åbningen af de sidste 9 huller på stor bane, at de 3 tiltænkte sløjfer, fik den endelige navngivelse.
Man valgte at bibeholde en farvekode til hver sløjfe, da dette kunne have sin fordel ved den logistiske vejvisning for golfspillerne. Blot blev arkitektens orange sløjfe ændret til en mere dæmpet sort.
Det var i øvrigt i den forbindelse at chefgreenkeeperen høstede en af sine største succeser, da han under udfærdigelsen af next tee skilte, hvis diskretion i landskabet var en målsætning, endte op med en skiltning som ingen golfspillere overhovedet bemærkede. Hvis man ser nærmere på disse skilte, ses baggrundsfarven på den pågældende sløjfe der henvises til. Flere af greenkeeperne navigerer stadig rundt på golfbanen udelukkende baseret på sløjfernes farvekode.
Nuvel, i 2001 blev det besluttet, at hver sløjfe på stor bane også skulle have et navn, og at dette skulle have en geografisk tilknytning til golfbanen.

 

Ormehøj sløjfen (Grøn)

Grøn sløjfe blev til Ormehøj, hvilket alt andet lige, er ganske naturligt, i og med at gravhøjen, Ormehøj, er beliggende umiddelbart bag 1. tee på denne sløjfe. Gravhøjen er det visuelle og historiske højdepunkt omkring centeret, og har også lagt navn til Centerbygningernes oprindelige gårdnavn, Ormegården. Gravhøjen er en af egnens mange ca. 2500 år gamle monumenter fra en svunden tid, af arkæologer kaldet tidlig bronzealder. Hvis man ønsker at vide mere om gravhøjen, findes der, for dens fod, et opsat informationsskilt. 
Læs her mere om hvilke botaniske observationer der er foretaget. Der forefindes flere relativt sjældne vækster. Smørum Golfcenter påtog sig i sin tid(1999) at overtage plejen af Ormehøj fra kommunen. Således påser centerets greenkeepere at gravhøjen 1 til 2 gange om året undergår et høslæt. Det vil sige at græs og udvalgte vækster slås ned og fjernes.
Golfsløjfen Ormehøj bliver af mange betragtet som den nemmeste af de 3 sløjfer, men skal ikke undervurderes, og i forbindelse med at der skal findes en løsning på vandproblemer på 2 af hullerne, kan sløjfen meget vel ende op med at blive en særdeles stor udfordring.

 

Husesø sløjfen (Sort)

Husesø Mose har givet navn til banens sorte sløjfe. Mosen er centralt beliggende i ådalen for Grønsø Å, hvor de 3 sløjfer nærmest spiller rundt om mosen. På Husesø sløjfen har man på den lange gåtur fra hul 7 til 8, et vidunderligt udsyn til mosen på sin højre side. Trods arkitekt Starup-Hansens oprindelige ønske om at have golfhuller i mosen tilbage i 1993, blev dette afvist af det daværende Københavns amt. Hele Husesø Mose har karakter af § 3 område, som nærmest er at betragte som en fredning. Amtet ønskede ikke at fravige dette i sin tid, og da mosen er af den type biotoper der er mangel på i Danmark, er der intet der tyder på at der kommer golfspil i mosen nogensinde. Det ville også være synd. Det er i Husesø mose at områdets største biologiske mangfoldighed udspiller sig, og det er her, at Smørum Golfcenters urokser græsser og naturplejer. De store dyr vil på sigt bidrage til at Husesø mose bliver endnu mere attraktiv. 
Læs her hvilke observationer der er gjort i mosen af biologer.

Hul 5 på Husesø sløjfen er formodentlig den store banes sværest spillet hul. Her kræves både et godt drive fra tee og et godt indspil for at ligge på green i 2 slag. Herfra venter så en særdeles vanskelig green at putte på i kraft af dens kraftige hældning. Mange er glade for at gå derfra med en bogey.

 

Nørreskov sløjfen (Blå)

Nørreskov sløjfen har sit navn efter en noget mere ukendt lokalitet. Det er faktisk uvist, om der overhovedet er et sted med det officielle navn, Nørreskov, på golfbanen, men der har til gengæld været en ejendom, der hed Nørregården. Da dette hus har ligget i, hvad der er det eneste der kan minde lidt om en skov på golfbanens areal, blev sløjfen tildelt navnet Nørreskov, da et af sløjfens huller, hul 6, løber lige igennem beplantningen. Lokaliteten Nørreskov har i modsætning til de to øvrige sløjfer ingen glorværdig baggrund, hverken kulturelt eller biologisk, i hvert fald ikke i nyere tid. Ejendommen fra hvor navnet stammer, er faldet sammen eller revet ned før golfbanens tilblivelse, og ses nu kun som en bunke mursten på den venstre side af skoven. Hele træarealet har tydeligvis udgjort et dumpareal for diverse affald, hvilket stadig skæmmer mange steder mellem træerne. Da golfbanen blev anlagt arvede man blandt andet også kæmpe kolonier af Bjørneklo som pga. deres placering var vanskelige at bekæmpe. Af samme årsag er begge skovbeplantninger rundt om hul 6 Nørreskov indhegnet og bliver græsset af får. Fårene har stort set udryddet Bjørnekloen og vil på sigt bidrage til at den lille skov en dag vil blive af stor biologisk interesse. Greenkeeper afdelingen har valgt at tilkøre overskudsjord og hjemmelavet kompost for at få dækket det affald der stadig er synligt.
Den blå Nørreskov sløjfe levere en meget varieret golf udfordring og står på den måde, som den måske mest homogene sløjfe. Mange synes hul 4, et langt par 5 hul er kedeligt, men tvisten/belønningen på dette hul er netop at kunne præstere lange lige drives, og det afsluttende spil foregår på en green der forekommer helt plan, men som i virkeligheden indeholder nogle af de mest straffende konjunkturer på hele anlægget, såfremt man ikke er opmærksom i sit spil.
 

 

.

Konverteringstabel

.

Åbne matcher for alle

 

 

Hyggematch/Kvalifikationsmatch på lang bane 9 huller

For spillere, der har mellem 18,5 og 53 i handicap samt spillere med midlertidig banetilladelse (handicap 54).

 

Denne match har to funktioner. Den er dels for spillere som ønsker at deltage i en match, og få reguleret handicap, og dels for spillere som endnu ikke har bestået kvalifikationen til Lang Bane.

 

Dit handicap bliver reguleret (kun nedad) og kun på baggrund af resultater i Hyggematcher på 9 huller Lang Bane. BEMÆRK: som ikke-medlem af DGU, er det et internt handicap, som KUN kan benyttes på Smørum Golfcenters baner!

 

Hvis du spiller Kvalifikationsmatch, kan tilmelding enten ske på online booking eller på tilmeldingslisten i mellemgangen.
Hvis du spiller Hyggematch, skal tilmelding og betaling ske på online booking.

 

Alle der tilmelder sig matchen på online booking, er på matchdagen med i lodtrækningen om at få refunderet sit matchfee på 60 kr.

 

Åben Match på lang bane 18 huller

Åbne Matcher afvikles på 18 hullers lang bane, og er for alle spillere med max. handicap 37. Matcherne afvikles i både A- og B-rækker opdelt efter handicap.

 

Alle der tilmelder sig matchen på online booking, er på matchdagen med i lodtrækningen om at få refunderet sit matchfee på 60 kr. Matchen skal desuden betales på online booking.

 

For yderligere spørgsmål til Smørum Golfcenters Hyggematcher/Kvalifikationsmatcher/Åbne Matcher, kan du sende en mail til match@sgcgolf.dk

 

Pink-Cup 2012

 

•Pink Cup spilles til fordel for Kræftens Bekæmpelses arbejde i forbindelse med brystkræft. Se mere på www.cancer.dk/pinkcup/

•Her kan du følge med i både Pink Cup aktiviternepå rundt i landets klubber – og det store arbejde der udføres for pengene, der kommer ind via Pink Cup aktiviteterne. Pengene går til forskning, forebyggelse samt til rådgivning af brystkræftpatienter og deres pårørende.  

 

•Gunstart kl. 8.00 - vi regner med at afslutte arrangementet ca. kl. 16.   Der er plads til 80 deltagere

•Ligesom sidste år har vi masser af store flotte præmier fra vores gavmilde Sponsorer, sjove konkurrencer, godt selskab og dejlig mad.

•Der er præmier til de tre første i hver række og hver af de 4 Hovedpræmier har en værdi af ca800 kr– og så selvfølgelig præmier til Færrest Put, Længste drive, Tættest på hul, gætte konkurrencer og lotteri J

 

•Der spilles en traditionel Pink Cup for kvinder opdelt i to rækker – og parallelt spilles for alle deltagende mænd, også her forventer vi 2 rækker. Se mere omkring dagen og matchpropositionerne på www.blomsterne.dk

•Efter runden er der hyggelig buffet/fælles spisning i Caddie og præmieoverrækkelse

 

•Tilmelding kan ske via Smørum Golfcentershjemmeside www.sgcgolf.dk  (Åbne Matcher) eller på listen i Mellemgangen

•Sidste frist for tilmelding er TIRSDAG d. 14. august 2012.

•Pris for medlemmer af Smørum golfklub  kr. 400,00  (250 krgår ubeskåret til kræftens bekæmpelse)

•Pris for gæster udefra (inkl. reduceret greenfee)  kr. 600,00  (250kr + Reduceret greenfee+ Buffet)

 

•Beløbet bedes indbetalt på: Danske bank reg.nr. 1551 konto nr. 3138 549 313 senest ved tilmeldingsfristens udløb.  Husk at angive dit navn og DGU nummer.

 

Vi glæder og til at se dig til en dejlig dag sammen med andre friske golf spillere

 

Med venlig hilsen matchledelsen

Annette Simonsen , Maria Christensen, Berit Egholm, Elisabeth Jeppesen og Vibeke Vestergaard

.

Banefordeling