TillTop

BANESTATUS

Banerne er åbne for spil hele vinteren og som udgangspunkt til sommergreens. Kun i ekstreme vejrsituationer vil der være spil til vintergreens.

 

Fra mandag d. 12. november 2012 er der stop for brug af golf carts og der spilles fra vintertees på Par-3- og Egedalbanen !! 

 

Fra mandag 17. december 2012 skal der tees ud fra provisoriske tees på alle sløjfer – vintertees er fra ”normale tees” – dvs normal længde.

Smørum Golfcenter forventer ikke at sætte restriktioner for brug af fairwaymåtter og golftrolleys i indeværende sæson. Vi henstiller til publikum i videst mulig udstrækning at gøre brug af bærebags, hvis det er muligt, ligesom at man respektere ikke at krydse optegnede hvide linjer i greens områder med sin trolley.

 

Alle baner vil fortsat være lukket ved rimfrost i græsset, ligesom vi også tager forbehold for snedække på banen.

.

Om banen

Smørum Golfcenter er i mange kredse kendt for at være en af de absolut bedst holdte golfbaner i Danmark. Spillere på alle niveauer - begyndere som elitespillere - har gang på gang rost banens flotte stand.

Vores bane udsættes hvert år for en enorm belastning i kraft af de mange gæste- og greenfeespillere, og dette taget i betragtning er det intet mindre end imponerende hvad greenkeeperstaben - anført af Danmark måske bedste chefgreenkeeper Per Rasmussen - præsterer i Smørum.

 

Smørums flotte bane er derfor også rygtedes til udlandet, nærmere bestemt golfens "hjemsted": Royal & Ancient på St. Andrews i Skotland. Smørum har haft besøg af en skotsk delegation, som har besigtiget vores flotte bane, hvilket har ført til en flot omtale i en artikel fra R&A. Tre baner bliver nævnt i artiklen: Old Course på St. Andrews, Welshpool Golf Club i Wales og altså Smørum Golfcenter.

.

Golf om vinteren

Vinterregler

 

Det er det samme hvert år, når vi kommer til senefteråret og vinteren, og der i perioder bliver sat begrænsninger for spillet på golfbanen. En lille gruppe mennesker står helt og aldeles uforstående over for dette fænomen. ”Vi så golf fra Australien i går. Tiger Woods spillede rigtig godt, og de snakkede da ikke noget om trolley forbud”. ”Min nabo er lige kommet hjem fra Fuengirola og der havde ikke været bare antydningen af provisoriske greens”. ”Danske greenkeepere lukker greens og baner fuldstændigt unødvendigt om vinteren”. ”Vi ringede til Værløse og Skovlunde Golfklubber og deres baner er åbne… Hvorfor er vores ikke”?

 

Tja, det bliver en lang og kedelig forklaring, men jeg har snakket med Dennis Andreasen, som er chefgreenkeeper på Nuuk Golf Klubs bane. Han fortalte, at han lukkede og slukkede med udgangen af august, og man forventede ikke at banen åbner før en gang godt inde i juni måned.

 

De klimatiske forhold på kloden gør sig gældende for hvor lang en golfsæson man har - det er nu engang sådan at spilleunderlaget, turfen, er en naturlig vækst, der er påvirkelig af vejr og vind. Jeg kan da godt forstå, man er lidt misundelig på spanierne. Man kan så sige, at der er håb forude, hvis prognoserne om en global temperaturstigning holder stik. Det vil formodentlig forlænge golfsæsonen herhjemme… Og spanierne - de vil få bunkers så store som Sahara.

 

Der vil givetvis være dage, hvor enkle baner har åbent, hvor SGC ikke har. Generelt er der dog ikke tilnærmelsesvis nogen baner i Danmark, som har banen åbent for spil til greens lige så længe som vi. Vi har på nogle vinterdage travlt som på sommerdage. Det kan forhåbentlig ikke overraske nogen, at sådanne situationer giver en endog voldsom slitage, og på længere sigt er medvirkende til at golfbanens stand og dermed spilleunderlaget er i dårligere stand, når man skal spille i den traditionelle sæson fra april til oktober. Det skal der overhovedet ikke herske nogen tvivl om. En tidligere banekonsulent fra DGU fortalte mig engang, at man vurderede sliddet på en golfrunde om vinteren til at svare til ti runder om sommeren.

 

Argumenter og forudsætninger for at åbne eller lukke golfbaner og greens rundt omkring på banerne i Danmark kan være vidt forskellige. Det kan spænde over alt fra lokale klimatiske forhold til tekstur/struktur i jord-vækstlagene, græssernes sammensætning, tidligere plejeforhold, nuværende og fremtidige plejeforhold og muligheder, generelle ambitionsniveau osv.

 

Jordteksturen på vor golfbane er i øvrigt i den forbindelse i mange områder katastrofal til kombinationen græs og fysisk aktivitet. Den består af et højt indhold af ler som giver komprimering og dårlig dræning. Vor opbyggede greens er til gengæld absolut af de bedste materialer, god partikelform og inden for den kornkurveramme som er udstukket af USGA (det amerikanske golf forbund), som er den værdi, der almindeligvis bruges når der anlægges golfgreens rundt om i verden.

 

Så er der de beslutninger man tager i klubberne. Nogen lukker banen konsekvent 1. december, og åbner først op når forholdene er til det i april. Der har man besluttet at beskytte banen mest muligt i den periode hvor der ikke er vækst, som nævnt måske af sportslige hensyn, måske af lokale teksturforhold. Andre steder hersker næsten samme forhold, her er det dog blot greens som konsekvent er lukket, og der spilles til provisoriske greens. Så er der klubber, hvor man lader vejrliget bestemme, og hvor man en typisk vinter åbner og lukker som vejret blæser så at sige. Kombinationerne og argumenterne for at gøre det ene eller andet er uendelige. Chefgreenkeepere bliver ofte ”udskiftet” i de danske golfklubber. De der som regel tager beslutningerne, nemlig baneudvalgsformændene, tager måske lige så ofte sin beslutning på baggrund af en populistisk mening i klubben, eller fordi hans kone insisterer på at komme ud med sine veninder.

 

Hvad gør man så i Smørum? Man kan sige, vi er bevidste om vores valg, som indebærer at der stort set altid er åbent bortset fra nogle enkle tilfælde. Disse følger her: 

 1. Ved kraftig sneophobning. Det gør golf umuligt at spille. I disse tilfælde vil banen være åben for langrend, og vi har visse år kunnet tilbyde præfabrikerede løjper i forskellig længde. Efterfølgende kan nydes et glas varmt gløgg i cafeen.

 2. Ved rimfrost. Rimfrosten sidder som en belægning på græsplanterne og ved betrædning eller anden belastning springer cellevæggene på planten, og den afgår ganske enkelt ved døden. Hvis vi ikke holder banen lukket ved rimfrost vil hvert eneste skridt fra en spiller være fatalt for de planter han træder på. Eventuelle græsplanter, der måtte have overlevet denne indledende manøvre, vil være dog være svækket og nemme ofre for en række svampesygdomme. Specielt i fugtige perioder fra september til april forøges disse svampes aktivitet, og dersom det er i selv samme periode, vi har ringe eller ingen vækst, er vor turf græsser meget sårbare i denne periode. En græsplante vil dø af angreb fra nogle typer svamp, og jeg har set hele greens forsvundet som følge af sygdomsangreb. Man kan komme langt ind i sommeren før en angrebet green får græsdække til et ordentligt putt, og man ser ofte at det reetablerede græs er ukrudtsgræs, der har ringe sygdomsresistens og generelt kræver meget pleje. I så tilfælde er en ond ring begyndt.

 3. I tøvejr efter længere tids frost. Den øverste del af jorden er tøet op, men planternes rødder står fast i frost. Endvidere er det øverste lag meget vandfyldt. Ved mindste bevægelse fra skridt eller kørsel bliver planterne revet over, og der er ikke mere at komme efter der.

 

Disse forhold, hvor spil er forbundet med egentlig øjeblikkelig død for græsset, er faktisk de eneste tidspunkter, hvor banen bliver helt lukket. Der er så enkle tilfælde, hvor vi lukker greens og kun tillader spil til provisoriske greens og det er i hovedregel når: 

 • Ved meget kraftig nedbør, hvor greens står under vand e.l.

 • I slutningen af vinterperioden hvis greens er slidt meget ned .

 • Hvis der er pågået et stykke arbejde på en green, hvor der kræves at den får absolut ro. 

Det er vanskelige forhold at arbejde under, men vi ved, hvad vi har at forholde os til, og jeg tror på at vi med de plejeprincipper, vi har indført her på banen, at det kan lade sig gøre at holde en rigtig fornuftig turf domineret af masser af finbladet Festuca rubra Commutata og Festuca rubra trichophylla.

 

Tag godt med tøj på.

Med venlig hilsen

Per Rasmussen,
Coursemanager.
 

Stikvejen

Orientering til golfspillere om vejen

 

Daglige brugere af Smørum Golfcenter er efterhånden bekendt med, at der i 2015 vil køre en vej igennem golfbanen. For at undgå unødvendige misforståelser omkring vejens påvirkning af golfbanen og spillet herpå, vil SGC gerne orientere alle omkring projektets omfang og dets betydning for golfspillet på banen.

 

Smørum Parkvejs forlængelse, som det nye stykke vej indtil videre er navngivet, er en del af en pakke, hvis primære indhold er en motorvej i forlængelse af Jyllingevej til Frederikssund. Pakken er vedtaget i det danske folketing som lov, og Vejdirektoratet er ansvarlige for hele projektet udførelse.
”Vores vej”, bliver en tilkørselsvej til motorvejen med tilslutning lige nord for Ledøje Landsby. Det bliver primært trafik fra borgere i Smørum Nedre, der skal mod byen. Der vil ikke være tilkørselsramper mod Frederikssund.

 

Smørum Golfcenter har ved banens etablering i 1993 været bekendt med, at denne hændelse kunne blive en realitet, hvorfor man allerede da designede banen herefter, så der var plads til vejen. Linjeføringen af vejen bliver igennem det område der indtil dags dato har været fårefolde mellem hul 4 og hul 7 Ormehøj (se tegning). Der vil således blive minimale ændringer på 27 hullers stor bane. SGC forventer tværtimod, at de ændringer vi påtænker at lave, vil hæve spillekvaliteten og oplevelsen på hullerne 4, 5 og 7 Ormehøj. Ændringerne på disse huller vil allerede blive effektueret fra sæsonstarten af 2012, og betyder blandt andet at Ormehøj 5 bliver et par 5 hul og hul 7 et par 4 hul - det arbejde er allerede i gang. Desuden vil vi ændre Ormehøj 8 og 1, for at modvirke de oversvømmelsesproblemer vi har på disse huller. Dette vil muligvis også ske i foråret 2012. På Intermediate vil vi ændre hul 1 og 2. Adgang til Egedal hul 1 sker via fodgængerfelt og efter hul 9 tilbage mod klubhus sker via samme forgængerfelt.

 

Vi er blevet orienteret af Vejdirektoratet om, at anlægsarbejder på vores areal, først påbegyndes vinter/forår 2014.

 

Vi arbejder desuden intenst på at skjule vejen mest muligt i form af naturlig indpasset støjvolde og beplantninger. Vejen bliver i forvejen nedsænket i landskabet, dog bortset fra hvor den krydser Husesø Mose. Vi har forhåbninger om ændringerne alt i alt vil tilføre golfbanen en endnu større landskabelig oplevelse for vores medlemmer og gæster. Og vi er helt sikre på at banen, efter vores planlagte ændringer, vil blive endnu bedre.
SGC er desuden fortrøstningsfulde over, at det er de færreste, der tænker over at der langs Intermediate banen faktisk er en meget trafikeret vej, endda i større dimension end den kommende vej.

 

Fakta om vej byggeri

 • Bredde kørespor bliver 2 X 3,5 meter med 2 X 0,5 meter kantbane og 2 yderrabatter.

 • Vejbane bliver belagt med støjreducerende asfalt.

 • Hastighed er, af Politi og Egedal kommune, sat til max 70 km/t.

 • Der vil ikke forefindes vejbelysning på strækningen over golfbanen.

 • Der bliver etableret underføring ved Husesø mose og nord for Egegården, der sikrer at golfspillere, der spiller den stor bane, ikke skal krydse vejen på noget tidspunkt.

 • SGC er i forhandlinger med Egedal kommune om at få etableret endnu en underføring ved Intermediate banen.

 • På dele af strækningen vil vejen være sænket i landskabet

 • Hele anlægsprojektet på golfbanen, vej mv., vil tage 1 års arbejde med start tidligt i 2014.

 • Officiel åbning af vejen er sommeren 2015, samtidig med Frederikssundsmotorvejsprojekt og Tværvej vest for Smørum Nedre

Se visualisering af Stikvejen ...

 

På vejdirektoratets hjemmeside, www.vejdirektoratet.dk , kan man få yderligere oplysninger om hele projektet. Følgende link er direkte til Motorvejsprojektet.

 

På nedenstående link er der visualiseringer af hele motorvejsprojektet, herunder tilkørselsvejen over golfbanen. Link til visualiseringer af hele motorvejsprojektet ...
 

Med venlig hilsen

Smørum Golfcenter

.

Arkæologisk udgravning

Det danske folketing vil, på foranledning af Ballerup kommune, bygge tilkørselsvej (Smørum Parkvejs forlængelse) til Frederikssundsmotorvejen. Dette indebærer ændringer på Intermediate banen.

 

 

Før vejprojektet påbegyndes maj måned 2014, skal der foretages arkæologiske prøvegravninger i hele arbejdstraceet for vejanlægget.

 

 

Mens dette arbejde pågår, skal der spilles fra interimistiske teesteder på hul 1 og 2. Når der ikke arbejdes, kan der delvis spilles fra oprindelige teesteder.

 

 

Spil til enhver tid fra teesteds markeringernes placering. Gravearbejdet er markeret med blå pæle, dvs. der må droppes fri uden straffeslag.

 

 

SGK vil snarest orienterer om permanente ændringer på Intermediate banen, som følge af vejanlægget.

 

 

Venlig hilsen
Course Manager Per Rasmussen
Smørum Golf

.

Vejbyggeri

Vedrørende vejbyggeri over golfbanen

 

I forbindelse med det forestående vejbyggeri over golfbanen i Smørum skal arkæologer fra Kroppedal Museum foretage arkæologiske forundersøgelser før vejprojektet kan gå i gang.

 

Forundersøgelserne består i, at der graves render i det øvre muldlag med 10 til 15 meters afstand på det areal, der er udlagt som arbejdsareal. Det indebærer, at arkæologerne også undersøger muldlaget under den fremtidige støjvold, som skal omgive dele af den nye vej. Med mindre man finder opsigtsvækkende fund vil søgerenderne blive tildækket efter registrering.  Der er pt. opsat flag i yder zonen af berørte areal ude på banen. På medfølgende tegning ses samme areal.

 

Smørum Golfcenter har været i dialog med Vejdirektoratet og arkæologer, således at der ikke graves i områder med forventelig golfspil. Der kan dog blive tale om opsætning af et midlertidigt tee på hul 7 Ormehøj rød for en kort stund.

 

Arkæologerne starter den 20. august, og det drejer sig i første omgang først om arealet fra Egegården til Husesø mose. Afhængig af vejrforhold vil arbejdet pågå i ca. 2 uger.

 

Efter uge 43 arbejdes der på Intermediate banen, i hvilken forbindelse der kommer at ske ændringer på hul 1 og 2.

 

Selve vejprojektet påbegyndes først til foråret 2014.

 

Smørum Golfcenter undskylder ulejligheden, om end vi ikke forventer spillemæssige gener under arbejdet.

 

Venlig hilsen

Smørum Golf

 

Se plan over udgravning ...